Σωκράτης Κυριακάκης

Σωκράτης Κυριακάκης

Ο Σωκράτης Κυριακάκης είναι απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα καλαθοσφαίριση και κάτοχος των κάτωθι διπλωμάτων:

  • CrossFit Instructor Level 1
  • BootCamp Circuits by David Stauffer
  • Group Training Instructor Certification
  • Body Conditioning

Υπεύθυνος προγραμμάτων CrossFit, Fitness Barbell & Elastic Bands, Pilates Mat.

Ο Σωκράτης διδάσκει στο Caestus: